Mahkeme kanunda maske takmama yasagi olmadigi gerekcesiyle cezayi iptal etti

Söz konusu maske takmama yasağının iptali hakkındaki kararda, Mahkeme, insanların ticaretten çalışmaya kadar her alanda kamusal alana girerken, maske takmamadan dolayı para cezasına çarptırılmasının meşru olmadığı sonucuna vardı. Bu durum, sağlık, verilen hizmetin etkinliği ve tatmin edici şekilde istenildiği durumdaki sıkıntıların önlenmesine katkıda bulunacağına inanılan mevcut politika çerçevesindeki durumu değiştirmede etkili olabilecek önemli, ancak yanlış bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Mahkeme, yakın geçmişte ABD’de ve Kuzey Karolina eyaletinde bazı hareketlerin gerçekleştiğinin kabul edilmesine rağmen, insanlar için maske takmama yasağının yasalar aracılığıyla somutlaşması halinde bu politikaların anlamsız olduğu görüşünü belirterek bu tür kararların temel olarak anlamsız olduğu kanısına vardı. Bu açıdan, maske takma toplum genelind

Yorum yapın