Lutfu Savas Isini hakkiyla yapmayan muteahhidinden burokratina herkesten hesabi sorulacak

Yozlaşma ve hukuksuzluk her zaman iyi kararlar almayan, yetkinliği tartışmalı olan kişiler tarafından kanaat olarak öncelenir. Bürokrasinin ağır birçok sorunundan biri de müteahhitlerin işini hakkıyla yapmamasıdır. Belirlenen standardın ve kalitesinin düşürülmesi, kolayca görmezden gelinen veya kusursuz görünen çözümlerin aranmasındaki süreç etkisiyle ortaya çıkar. Teknik yapıda yozlaşmayı engellemeye yardımcı olmak, kamu maliyesinin sağlıklı bir şekilde işler hale getirilmesini amaçlamakta ve sonuçta da vatandaşların uygun fiyatla teknik projelerin kullanımı esnasında mutlu olması için tedbir almaktadır. Müteahhitlerin verdiği hizmetlerin belli standartlarda herkes tarafından denetlenebilecek şekilde hazırlanmasının bu büyük maliyetli projeler söz konusu olduğunda önemli olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Verilen görev tamamlandığında maliyeti kapsayan kaynakların ne denli sağlıklı kullanıldığını doğrulamaya çalışmak da mutlaka incelenmelidir. Bu nedenle, devlet söz konusu olduğunda, müteahhitin fiili olarak çalışırken takip edilebilir standartlara bağlı kalacağından emin olunmalıdır. Müteahhitlerin vermiş olduğu hizmetlerde belirlenen standartları karşılamasının temelinde kamu görevlilerinin mevcut prosedürün gereğince daha saygılı bir şekilde denetleyebilmesi yatar. İflas etmiş ödemeleri tespit ederek, hizmetin niteliğini denetleyerek yetki durumunu saptamayı öngören düzenlemeler önem taşıyan kararlar olarak kabul edilmektedir. Müteahhit normlari takibini planlayabilmek ve sağlamak imkan bilgisayar tabanlı yazılımlarla kontrol altına alınarak, resmi investoryasyon gibi çabaların elde edilen sonucu doğrulanarak neticelendirilmesiyle kolayca sağlanabilir. Gereken teftiş ve denetim koşulları arasında yer alan başka unsurlarda; müteahhitlerin istenenlerin yerine getirilmesini doğrulamak, teknik eksiklikleri rapor etmek, ihale avantajlarının adil dağılımını sağlamak, ürünlerinü ve malzemelerinin kullanımına ilişkin beraber çalışılan diğer kurum, aracı kurum ve firmaların da aynı rutin takibinin yapılması gerekmektedir. İstanbul’da yaşayanlar için, Müteahhit İşini hakkıyla yapmama probleminin özel olarak hissedilmesi, özellikle artan nüfus yoğunluğu ve özellikle de ulaşım altyapısı konusunda bu problemin tanınması ve ciddi çözüm bulmak gerektiğine inandırıcı bir şekilde kanıtlanması gerekir. Gerekli prosedürlerin oldukça ciddi bir biçimde takip edilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle teknik hizmet standartlarına erişmek için harcanan zamandan ve paranın etkilenmesinin önlenebileceğini anlayan birçok insan, aslında çevreye ve vatandaşlara daha fazla yardımcı olmak için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Müteahhitlerin işini hakkıyla yapmamasının bedellerini ödemeye alışarken, bu sorunun önlenmesinde denetlenmesi gereken hedef taşları olduğunu unutmamalıyız. Hakim unsur olan karmaşık yönetim ve bürokratik prosedürlerin haksız kişitepesin önceden planlanmış olsa bile artan eşitsizliklerin tespiti ve engellenmesi, müteahhitlerin ifade edilen standartları karşılayıp karşılamadıklarının yaptırabilecekleri uygun önlemlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Uygun müteahhit ve bürokratik ortamı sağlayan herkesin hakkının korunması ve böylece toplumun gelişimi için yapılan yatırımların pozitif anlamda sonuçlandırılması çok önemlidir. Bunun için taraflar tarafından bu konuda geçerli olan hiç bir caydırıcı olmamalı, müteahhidlerin tutarlılıkta, disiplin ve dürüstlükle herkesin hesabının sorulmasında onların davranışları caydırıcı olarak kabul edilmelidir.

Yorum yapın