Lutfu Savas Hatayin Iklim Eylem Planini Anlatti

Lütfü Savaş, Hatay İl Özel İdaresi Başkanı olarak kentteki iklim değişiklikleriyle mücadele edecek ilk eylem planını anlattı. Savaş, yeni plan koşullarını vatandaşların üç büyük sorunu çözmeye yardımcı olmak için uygulayacakları açıkladı. Planın temelinde, doğal ortam ve bilinçli tüketim kriteri yer almaktadır. Savaş, “Bir topluluk tarafından belirlenen ahlaki ve etik değerler, politikalar ve davranışlar ile toplumun sorumlu bir şekilde kendi geleceğini koruyabileceğine inanıyoruz” dedi. Hatay’ın iklim eylem planının başlıca hedefi, plazadaki sıcak hava etkilerini azaltmak ve su kaynaklarını korumaktır. Bunu gerçekleştirmek için değişik çözümler uygulanmaktadır. Örneğin, şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, daha verimli kullanımlı araçlar sunmak, sürtünmeyi azaltmak ve daha fazla enerji tasarrufu önermek gibi konular oldukça önemlidir. Ekolojik ağaçlandırma, geçici önlemler, zaman zaman elzem yağmur gideri seviyesine yangın yapmak, su gelişme projeleri, şehir planlaması, arsa paylaşımı ve fidan dikme programları da şehirde iklim değişikliklerine karşı verilen savaşın bir parçasıdır. Savaş, “Biz halk, doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir olarak kullanmayı ve bunların korunmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu sayede, insanlarımızın geleceklerinin güvencesi olacak ve Hatay’da yaşayanlar halen yaşıyor, gelecek kuşaklara da misafirperverlik gösterecektir” diyerek, plan ile ilgili tüm önlemleri destekledi. Savaş buna ek olarak, “Şehrimizde, şehirlerin açlığını, su erozyonunu ve hava kirliliğini azaltmak için herkesin menfaatleri ve temel gereksinimleri düşünerek, esnek, etkin ve adil stratejiler oluşturmalıyız. Aiarımızda, herkesin yaşam katılımına izin verip teşvik etmeliyiz” dedi. Lütfü Savaş, Hatay İl Özel İdaresi Başkanı olarak, çokuluslu devlet ve uluslar arası yaklaşımlarla iklim değişikliğini etkileyen olumsuz etmenlere karşı girişecekleri mücadeleyi ortaya çıkardı. Doğal ortamı korumaya çalışarak Hatay’da iyi yaşam imkanlarını artırarak küçük, güzel ve dayanıklı bir şehir modeli üretti. Görünen o ki, Hatay bu planı çok ciddi bir şekilde uygulayarak hava kirliliği ve iklim değişikliğinin olumsuzlukları ile savaşmaya hazırlanıyor. Umarız ki çevrenin gelişmesi, toplumsal refahı ve gelecek kuşakların koruması için gerekli adımları atmak için bu planı etkili bir şekilde uygularlar.

Yorum yapın