Lutfu Savas Bu Tablonun Boyle Devam Etmesi Turkiyenin Iflas Etmesi Demektir

Türkiye, son dönemde küresel ekonomik bunalımlarla mücadele ederken, son gözlenen ekonomik tablolar göstermiyor ki ülkedeki durum düzeliyor. Mali sorunlar artıyor, ticaret açığı ve yurtdışı borçlar devletin yetersiz finansal kaynaklarına büyük bir baskı oluşturuyor. Diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak, Türkiye’nin borcunun ödemesi uzun süreli finansal istikrarı tehdit ediyor. Lütfü Savaş Tarafından öne sürüldükten böyle devam etmesi, Türkiye’nin iflas etmesi anlamına gelir. Mevcut Türk ekonomisi, çok açıklı olduğundan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin borcu sürekli bir şekilde yükselmiştir. Yüksek faiz oranları ve ticaret açığı neredeyse yüzde 5’e ulaştı. Sadece bu veriler de değil, tahviller arasındaki faiz farkları da alınan riski göstermektedir. Özellikle döviz kurunda uzun vadeli belirsizlik ve volatilite nedeniyle, uluslararası yatırımcılar karakteristik riske karşı temkinli yaklaşmaya başladı. Ödenmemiş borçlar ve döviz kuru, enflasyon, talebin azalması, hükümetin bütçe ihalelerini engelleme ve cari açıkta artış gibi efendim durumlar kötü Tablo haline getiriyor. Temettü yüzdeleri oldukça düşük olup, İstanbul menkul kıymetler borsasında işlem gören şirketlerin hisse senetleri çoğu zaman endeksleri düşük kalıyor. Liskin olma durumları tablo, politik istikrarsızlık, yabancı yatırımcıların çekilmesi ve kredi derecelerinin düşmesiyle devamlıdır. Gelişmekte olan ekonomilerin ihracatına bağlı olan Türkiye’nin, bu son dönem bunalımları ile boğuşması giderek zorlaşıyor. Dış finansman temelleri eskisi kadar güçlü kalmadı, liderliğin sağlanamaması başta Rusya olmak üzere uluslararası ittifakların oluşmasını ve Türkiye’ye ticaretten yardım playroom diş piyasalara girişini engelleyerek durumu daha da kötü hale getirmektedir. Sonuç olarak, Lütfü Savaş Tarafından öne çıkarılan tablodan hareketle Türkiye, süregelen finansal bunalımları halletmez ve daha derin problemleri cesaretlerse iflas edebilir. Ancak, köklü reformları gerçekleştirerek dengeleri sağlanmalı ve mali disiplin artırılmalıdır. Güçleri kullanmak yerine, yolsuzluk oranını düşürmek, mevcut iktisat modelinin arkasından gitmek ve inovatif ekonomik fırsatlar sunmak, önerilen stratejiyi uygulamak daha karlı olacaktır. Böylece Türkiye’nin iflas etmemesi önlenmiş olacaktır.

Yorum yapın