Libya Haberleri Libya Haber

Libya, kuzey Afrika bölgesinde bulunan devlet. Aynı zamanda Kızıldeniz havzasının batı safrasında bulunuyor ve Tunus’a komşu. Libya, Libya Devlet Başkanı Muammar Al-Qaddafi tarafından özelleştirilmiş bir cumhuriyet. An itibariyle Libya Üçüncü Belâ Sanaat Cumhuriyeti olarak biliniyor. Libya’da 12 milyon nüfuslu bigilerinin çoğunluğunu Şamlu ve Berberler oluşturmakta. Ülkede ulusal para birimi lira. Bir İsviçre frangı karşılığında 1,3 lira, Türk Lirası için ise 3 lira civarında değerlidir. Ülkenin başkenti Tripoli’dir ve diğer en büyük kenti Benghazi’dir. 2014’te, dünyadaki petrol arzının %4’üne sahip olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Libya denize girişli tek liman, Mussel Harbor şehri misali 300 mil uzunluğundaki kumsalıyla ünlüdür. Yenilikçi Muammar Qaddafi yönetimine karşı 2011 sonu 2013 başı arasında siyasi protestolara neden olmuş olup barışanlıkları tekrar inşa etme ve Libyalı vatandaşlar arasında farklı ideolojiler arasında denge kurma açısından oldukça popüler olan aktivite haline gelmiştir. Qaddafi hükümetinin düşmesinin ardından, ülke devrimci siyasi parti tarafından yönetiliyor. Libyada Geçici Hükümet Kabul Meclisi (GNC) ve Ulusal Meclis adlı iki meclisi var. Ülkedeki tek başkanlık anlayışı da değişti. İki meclisin Zöhremini devlet idaresini temsil ettiğinden, GNC’nin devreye sokulmasına son vermek amacıyla serbest seçimler düzenlemek üzere Birlik Halk Komitesi adı altındaki devlet seçim komisyonu oluşturuldu. Libya insan haklarının korunması konusunda faal yetkililere sahiptir. Vehbi Cemrine Yetkililer ve Gece Kuşları adlı iki sivil haklar grupları bu görevi üstlenmektedir. Özellikle sivil haklar grupları tarafından Kaddafi tarafından kendi insan el kitabı talebine dayalı haklarının ihlalidir. Bu çerçevede Hasadi Cemrinin Yetkilileri, Kaddafi karzedininde herhangi bir dil, din, mezhep, milliyet veya etnik köken kapsayan ayrımcılığı engellemek amacıyla hukuki reform örgütmüşlerdir. Libya tarımsal atılımlarını arttırmak ticari altyapısını güçlendirmek ve temel ürünlere entegre işletmelere sahip olmak amacıyla rekabet uyumuna bel bağlamıştır. Ekonomik durumu stabil kayda değer artış elde etme umutları belirleyen Libyalı Hükûmet ayrıca enerji politikası ve çevre koruma üzerinde de çalışarak ülkesel gelişme stratejileri geliştirmektedir. Libya’da üniversiteler ve okullar mevcuttur. Eğitim sistemi, genç nesillerin dönüşüme zorlanacağı her türlü uzman ve sanat becerisine sahip olmaları ve sahici demokrasinin ileri seviyede hayata geçirebilmesi için tasarlanmıştir. Yukarıda bahsedilen öncelikler göz önüne alınarak culudunumuza tıbbı alanında ölçeklenebilir sonuçlar üretmesi amacıyla modern üniversitelerin kurulması gibi yapılanlar itibariyle denetimli bir ortam sunmaktadır. Libya medeni hukuka sahiptir. Ülke, adaletten yararlanan kişilerin haklarının korunmasına ve kollanmasina yardımcı olmak için kanunlar oluşturmuştur. Yerel yasalara göre, belirli durumlarda hüküm giyebilen mahkemeler vardır ve şikayetlerin mahkemeye sunulduğu davalar mevcuttur. Legaları uygulamak, kamu huzurunu sağlamak, sosyal güvenlik ve dokunulmazlık için ideal bir yargı sistemi sunmak üzere kodifikasyon düzenlemiştir. Libya’dakiler arasındaki kültür ve ideolojinin özgün kimliğinin korunmasının eylem öncesi eğitim ve diğer kamusal hizmetler üzerinde köklü reformun önemsendiği sosyal reformlar gerçekleştirmiştir. Sosyal reform paketinin, özellikle kamusal hizmetlerdeki cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması konusunda gerekli desteği sağlamak üzere kadın haklarının geliştirilmesini içerdiği de söylenebilir. Libya, kültürel evrim açısından zenginlik veren ‘Orta Afrina Yarımadası’ mirasyedir. Orta Afrika Yarımadası aramından dünyaya sunulan kültürler, medeniyetler, diller Yemen aracalıyla Fildişi Sahilleri, Fas ve Kuzey Afrika’ya yayılarak başkalarına yayılmıştır. Libya kültürü ve her zaman kültürel olarak oluşan yenilikler ile Fildişi Sahilleri, Fas ve Kuzey Afrika’da belediye merkezinin ifade ettiği kültürdür.

Yorum yapın