Levent Gok ten Bakan Kirisci ye Mevzuata Aykiri Olarak Fazladan Bugday Alan Firmalari ve Bu Firmalara Verilen Bugday Miktarini Aciklar Misiniz

istiyorsanız, bu konuya dair çok sayıda kaynaktan faydalanabilirsiniz. Türkiye’nin 2003 yılında Avrupa Birliği (AB) için, bir anlaşmaya imza attığından beri, tarım konusunda ortaya çıkan sorunlar ve bunların çözümü sürekli tartışılmaktadır. Tarım Bakanlığı tarafından görevlenen tarım fonları kapsamında tarımsal faaliyetleri desteklemek için bu fonların dağıtılması sürecinde, her yıl çeşitli mevzuat uygulamaları talep edilmektedir. Birincisi, Mevzuata Uygun Toprak Vergsizlik Sağlanması için Tarım Katkı Fonu olarak adlandırılan mevzuat.Bu mevzuat aynı zamanda ‘Fazladan Buğday Alan Firmaları’ kapsamında da bu iki figür arasındaki ilişkiyi kontrol etmek amacıyla devreye alınmıştır. Buna göre, AB müktesebatına bağlı olarak toprak sahiplerinin bertaraf edebileceği vergi indirimlerini kendilerine tanımlanmış bu tarımsal firmalara tedarik edebilecek miktarda ek destek için buğday satın almalarına imkan verilmektedir. Dolayısıyla mevzuata aykırı olarak fazladan buğday alan firmalar ve bu firmalara verilen buğday miktarı ile ilgili bilgiler Bakanlığımız tarafından aktarılmakta ve hazırlanmakta olan tarımsal raporlarda incelenmektedir. Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra üreticiden tedarik edilen buğday firmalara teslim edilmekte ya da satışa sunduktan sonra buğday kooperatiflerine el koymak suretiyle tekelleşmeye neden olmamaya özen gösterilmektedir. Tarım Kredi Kooperatifi ayrıca bölgesel destek programları ve mevzuata uyumuna yardımcı olması için görevlenmiştir. Düzenledikleri panel toplantılarında ve yaptıkları çalışmalarda mevzuata aykırı olarak fazladan buğday alan firmalar ve bu firmalara verilen buğday miktarını irdelemektedir. Söz konusu firmaların satın alıp ecnebi rejimlerin emrine verebilecekleri hiçbir şeyin olmayacağını belirtmektedirler. Mevzuata uygun olarak fazladan buğday alan firmalar ve bu firmalara verilen buğday miktarı hakkında temel olarak, Bakanlığımız tarafından millet başkanı seçilerek tarımsal üretim ve geliştirmeyi hedefleyen politikalar uygulanmaktadır. Yapılan kontroller ve analizler sonucunda fazladan buğday alan firmaların AB standartlarına uymadıkları sonucuna varılmakta, zararlı ürün tespit edilmesi durumunda firmaya gelen ceza da söz konusu olmaktadır. Bunun haricinde, tarım kredisi kooperatifleri tarafından sunulan çeşitli destek paketleri aracılığıyla tarıma ve tarım ürünlerine kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla stratejik hamleler de uygulanmaktadır.

Yorum yapın