Kriptoda kriz ulke hazinesinin yarisini kaybettirdi

Krizler her geçen gün daha fazla çoğalan post-modern dünyamızdaki bir gerçeklik haline gelmiştir. Özellikle içsel krizler, ülkeleri karşı karşıya getirmesinin yanı sıra, hükümetlerin donanım ve gelişme kaynaklarının kaybına da neden olmaktadır. Bu kapsamda, krizde olan ülkeler büyük kayıplar yaşayabilmektedir. Bir örnek olarak, son olarak kendi hazinesinden yarısını kaybetmiş olan bir ülkeden bahsedilebilir. Krizden etkilenen ülkenin adının kripto olduğunu varsayalım. Şu anki konumunu anlamak için ülkenin tarihsel, ekonomik ve toplumsal durumu incelenmelidir. Kripto’da, 2018 yılında çokuluslu şirketlerin ülke dışındaki karlarının vergilendirilmemesi ve geçimini sağlayan insanların ücretli çalışma imkanlarının arttırılması öngörülen kısa ve orta vadeli hedeflerdi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, hükümet dolar ve avro bazlı politikalar uygulamaya koydu. İhracat sektörü de bu devlet politikaları destekledi. Ancak, dünya piyasalarındaki iktisadi koşullar, diğer küresel ekonomilerin bozulması ve döviz devalüasyonuna maruz kalmaları, Kripto ekonomisine de aynı şekilde sarsıcı bir etki yaptı. Kriptoda başta geçim derdi olmak üzere hükümet tarafından uygulanan kademeli vergi artışları ve de hükümetin çokuluslu şirketlerin düzenlemeleri yoluyla elde etmeye çalışmış olduğu gelirin de büyük oranda düşmesi, ülke hazinesinin yarısını kaybettirmesine neden olmuştur. En çok etkilenenler ise şehirli nüfusun finansal durumları olmuştur. Ülkeye maddi olanak sağlamaya çalışan kamu harcamalarında önemli ölçüde azalma oldu,özel sektördeki istihdam artışlarının durdurulması sonucunda da işsizlik oranı buhar olmuştur. Kriptoda yaşanan bu ekonomik akıl almazlıkları, sadece hükümetin hazinelerinden edindiği gelirin de düşmesine neden olmakla kalmamış aynı zamanda da çalışanların da haklarının ihlal edilmesine neden olmuştur. Kısa vadede ciddi önlemler almak zorunda olan kripto hükümeti halkın gereksinimlerinin farkında olmak zorundadır. Hükümetin bütçe planlamasını yeniden yapması, sonuçları iyi bir şekilde uygulanarak, hükümetin kaybettiği geliri geri kazanması umudu taşımaktadır.

Yorum yapın